مهمترین بخش های کارخانجات صنایع روشنایی مون گارشو عبارتند از :

۱-واحد تحقیق و توسعه ۲- واحد طراحی ۳- واحد قالب سازی ۴- واحد تولید قطعات پلاستیکی ۵- واحد دایکاست ۶- واحد فلز کاری ۷- واحد شست و شو ۸- خط رنگ الکترو استاتیک ۹- واحد منتاژ ۱۰- واحد کنترل کیفیت ۱۱- واحد بسته بندی ۱۲- واحد فروش و توسعه و بازرگانی

 

دستگاه CNC – واحد فلز کاری

 

مون گارشو

p107-1275033407097

p107-1275033407104

صنایع روشنایی مونگارشو