دفتر مرکزی:

تهران خیابان دکتر بهشتی ( عباس آباد ) خیابان صابونچی ، کوچه کرد بچه ، پلاک ۷۵ ، طبقه اول ، واحد ۳

تلفن: ۴- ۰۲۱۸۸۵۰۷۴۹۳ ، ۶- ۰۲۱۸۸۷۵۳۹۶۵ ، فکس ۰۲۱۸۸۷۴۵۴۸۱

کارخانه :

سمنان ، مهدیشهر، ناحیه صنعتی 

تلفن : ۰۲۳۳۳۶۸۴۹۴۹ ، ۰۲۳۳۳۶۸۴۹۲۹ فکس : ۰۲۳۳۳۶۸۴۰۳۶

دفتر سمنان:

سمنان- باغ فردوس – سه راه ولی عصر ، ساختمان آهوان ، دفتر شرکت مون گارشو

تلفن : ۴-۰۲۳۳۳۳۶۱۶۱۲

 

 


صنایع روشنایی مونگارشو